KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Son Güncelleme: 26.08.2020

GO Yakıt web sitesine hoş geldiniz! Bu web sitesi ("Site"), İpra Enerji A.Ş.'ye ("Şirket") aittir.

Bu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni ("Bilgilendirme Metni"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

• Şirket tarafından Site aracılığıyla toplanılan ve işlenen kişisel verilerin türleri,
• Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı,
• Şirket'in Site aracılığıyla topladığı kişisel verilerinizi kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşabileceği,
• Şirket'in Site aracılığıyla topladığı ve işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz ve
• İstekleriniz hakkında bize ulaşmak için seçenekleriniz

Bu Bilgilendirme Metni yalnızca Site üzerinde gerçekleştirilen kişisel veri toplama ve işleme faaliyetleri için hazırlanmıştır. Diğer kişisel veri işleme faaliyetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için, aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Şirket ile kurduğunuz ticari ilişkiye uygun metni inceleyebilirsiniz.

• Tedarikçilerimiz için aydınlatma metni
• Müşterilerimiz için aydınlatma metni
• İş ortaklarımız için aydınlatma metni
• Tüketicilerimiz için aydınlatma metni

A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İşlenen Kişisel Veri

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

İnternet Sitesine İlişkin İstatistiki Verilerin Toplanması

Çerez Bilgileri, IP Adresi

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Hedeflemeli Reklamcılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Madde 5 (1) uyarınca; Açık Rıza

Talep ve Şikâyetleriniz İçin Sizinle İletişime Geçilmesi

Adı, Soyadı, Telefon Numarası, İl, Yazışmalar Kapsamında Paylaşılabilecek Diğer Bilgiler

  • KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Aramalara İlişkin Kayıtların Saklanması

Çağrı Merkezi Kayıtları

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR

Kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile alıcı gruplarına aktarılabilmektedir.

Tabloda belirtilenlerin yanında, kişisel verileriniz bizden bu tür verileri istemeye yetkili olan düzenleyici ve denetleyici makamlara ve diğer kamu makam ve kurumlarına aktarılabilir.

 

Alıcı Grupları

Aktarılan Kişisel Veri

Kişisel Verilerin Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Hizmet Alınan Dijital Ajanslar

Çerez Bilgileri, IP Adresi

İstatistiki Verilerin Toplanması ve Hedeflemeli Reklamcılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İstatistiki Verilerin Toplanması:
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca aktarımın zorunlu olması
Hedeflemeli Reklamcılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi:
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rıza

Çağrı Merkezi Hizmet Sağlayıcı

Adı, Soyadı, Telefon Numarası, İl, Yazışmalar Kapsamında Paylaşılabilecek Diğer Bilgiler, Çağrı Merkezi Kayıtları

Müşteri Taleplerinin Yanıtlanması

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca aktarımın zorunlu olması

Veri Merkezi Hizmet Sağlayıcı

Adı, Soyadı, Telefon Numarası, İl, Yazışmalar Kapsamında Paylaşılabilecek Diğer Bilgiler, Çağrı Merkezi Kayıtları

Şirket’in Sunucularının Barındırılmasına ve Yedeklenmesine İlişkin Hizmet Alması

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca aktarımın zorunlu olması

C. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SAYFALARI VE HİZMETLER

Site'de yer alan ya da Site'de bağlantısı olan ya da sizlerle ilişkimiz uyarınca verilerinizi toplayan, üçüncü partiler tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü partilerin gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu Bilgilendirme Metni kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Söz konusu site veya mülklerin bu Site'de yer alması ya da bağlantısının olması, Şirket'in bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu'nun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.

D. GÜVENLİK

Kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerin korunması için gerekli olan, organizasyonel, teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Eğer bizimle olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir inancınız söz konusu ise (örneğin bizimle paylaştığınız herhangi bir verinin güvenliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki "Tercihleriniz ve Haklarınız" bölümünde belirtildiği şekilde, sorunla ile ilgili olarak hemen bizi bilgilendirin.

E. ÇEREZLERİN KULLANIMI

Site üzerinde, Site'nin işleyişine ilişkin istatistiklerin oluşturulması ve hedefleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çerez ve benzeri teknolojilerinden faydalanmaktayız. Çerezlerden ne şekilde faydalandığımız ve çerez kullanım tercihlerinize ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz:

• Çerez Politikası

F. TERCİHLERİNİZ VE HAKLARINIZ

Bu Site üzerinde paylaştığınız bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; KVKK uyarınca kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların size ait olacağını hatırlatmak isteriz.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca Şirket'e müracaat edebilirsiniz.

Gizlilik haklarınızı kullanmak için aşağıdaki irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Göndereceğiniz e-postanın ya da zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazmanızı rica ederiz:

a. e-posta: etikveuyum@ipragaz.com.tr (daha önce Şirket'e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla);
b. kayıtlı e-posta: ipragaz@hs03.kep.tr
c. yazılı olarak: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C2 Blok No:2 A/25 (Kat: 21 -24) 34758 ATAŞEHİR/İSTANBUL

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

G. METNİN GÜNCELLENMESİ

Bu Bilgilendirme Metni'nde değişiklik yapabiliriz. Metnin en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki, "SON GÜNCELLEME TARİHİ"ne bakınız. Bu Bilgilendirme Metni'ndeki herhangi bir değişiklik, revize edilmiş metin Site'de yayınlandığında yürürlüğe girer.