ortak değerler

ORTAK DEĞERLER

Ahlak

Yasalar, genel ahlak kuralları ve kurumsal çıkarlarımız doğrultusunda her zaman dürüst davranmak

Sorumluluk

Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, inisiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek

Adalet

İnsanlara eşit değil, hak ettikleri gibi adil davranmak

Kararlılık

Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek. Gereken kararları sürüncemede bırakmamak

Değer bilme ve saygı

İnsan ve emek kıymetini bilerek, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak.

Olgunluk ve alçakgönüllülük

Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak

Olumlu yaklaşım

Sorunları fırsata dönüştürebilmek ve çözüme taşıyabilmek

Öz Güven

Gerçekçi, tutarlı ve dengeli bir yaklaşım içinde ortak gücümüze inanmak

Takım çalışması

İşbirliği yapmak, bilgiyi paylaşmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek