GO 5. YIL ÇEKİLİŞ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI

 • Bu kampanya İpra Enerji A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
 • 30.01.2018 SAAT: 00.01 – 28.02.2018 SAAT: 23.59 tarihleri Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm GO yakıt istasyonlarından tek seferde 25 TL ve katları tutarında (her 25 TL için bir çekiliş hakkı) yakıt alışverişi yapan GO Card sahiplerine otomatik olarak 1 çekiliş hakkı verilecektir.
 • Katılımlar, GO CARD sahiplerinin, sistemde kayıtlı olan "ad, soyad, cep telefonu, doğum tarihi ve GO CARD numarası" bilgileri baz alınarak, yaptıkları satın alım tutarına göre hak ettikleri kadar çekiliş kura hakkı verilmek suretiyle otomatik olarak gerçekleşecektir.
 • Çekiliş, 05.03.2018 tarihinde Pazartesi Günü, saat:10.00'da, Eski Osmanlı Sk. No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul (Mucize Tanıtım Toplantı Salonu) adresinde, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir.
 • Kampanyaya katılan tüketiciler arasından, gerçekleşecek çekiliş sonucuna göre; 1 kişiye 5.000,00 TL değerinde 250.000 Yakıt Puan, 5 kişiye 1.000,00 TL değerinde 50.000 Yakıt Puan, 50 kişiye 100,00 TL değerinde 5.000 Yakıt Puan hediye edilecektir. Toplam GO Card'lara yükleme yapılacak toplam ikramiye bedeli 15.000,00 TL (KDV+ÖTV dahil)'dir.
 • Kazanılan yakıt puan hediyesi, talihlilerin sistemde kayıtlı GO CARD'larına yüklenecektir.
 • Talihliler, hediye puanlarını GO CARD'ın geçerli olduğu tüm GO istasyonlarında (benzin, motorin ve otogaz alımlarında) kullanabileceklerdir.
 • Hediye puanlar, teslim tarihinden (puan yükleme tarihinden) itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar kullanılabilecektir.
 • Çekiliş sonuçları ve kazanan talihliler; 07.03.2018 tarihinde Hürriyet Gazetesinde ilan edilecektir.
 • Çekiliş sonuçları; ayrıca, www.goyakit.com.tr isimli GO yakıt web sitesinde ilan edilecektir.
 • Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.
 • Talihliler için Son Başvuru Tarihleri: Asil talihliler için 22.03.2018, yedek talihlileri için 06.04.2018'dir. Belirtilen süreler içinde başvurmayan talihlilere ikramiye verilemez.
 • Kampanya sadece GO CARD sahiplerine yöneliktir.
 • Üyelik bilgileri eksik olan veya kayıtlı olmayan GO CARD sahiplerine çekiliş hakkı verilmeyecektir.
 • GO Card No, Ad, soyad bilgileri eksik olan GO Card sahiplerine çekiliş hakkı verilmeyecektir.
 • Kart üyelik bilgilerinin güncelliği, doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır.
 • 1 kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
 • İkramiye tesliminde talihlilerin GO CARD kartını ve fiş ya da faturalarını ibraz etmeleri zorunludur.
 • İkramiyeler, GO CARD sahiplerinin sadece kendileri tarafından kullanılabilir, başkasına devredilemez ve nakde çevrilemez.
 • 18 yaşından küçükler ile İPRA ENERJİ A. Ş. Çalışanları ile birinci dereceden yakınları, GO yetkili bayileri ve çalışanları ile birinci dereceden yakınları ile Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanları ile birinci dereceden yakınları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.
 • GO istasyonlarının listesi www.goyakit.com.tr isimli web sitesinde yer almaktadır.
 • Bu hususlar, piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır.
 • Piyango için, ilgili Mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir.
 • GO tarafından iletişim amaçlı olarak kampanyaya katılan tüketicilerin adres ve telefon numaralarına tanıtıcı bilgiler ve kampanya duyuruları gönderilebilir.
 • Kazanan talihlilerin isim ve görüntüleri basın yayın araçlarında kullanılabilir, gerektiği durumlarda katılımcılar ve talihliler GO tarafından telefonla aranabilir.
 • Kampanya ile ilgili 444 86 46 numaralı GO danışma hattından bilgi alınabilir.
 • Kampanya ile ilgili itirazların hediyelerin son teslim tarihinden sonraki 15 gün içinde yapılması gerekir.
 • Bu piyangoya iştirak eden herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.
 • Bu kampanya, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2018 tarih ve 40453693-255.01.02/E.890 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir.
 • İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer kanuni yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
 • Ayrıntılı bilgiye ve kampanyaya katılan GO istasyonları listesine www.goyakit.com.tr adresindeki kampanyalar sayfasından ulaşılabilir. Kampanyaya katılan müşterilerimiz yukarıda belirtilen kampanya şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

GO'NUN 5. YAŞINDA BÜYÜK ÇEKİLİŞ!

KAMPANYAYA KATILAN İSTASYONLAR LİSTESİ