Daha İyi Bir Dünya İçin

4 Nisan 2014 Cuma
Daha İyi Bir Dünya İçin

Artık günümüzde her bilinçli bireyin temel gündem maddelerinden biri çevre. Doğal kaynaklar hızla tükeniyor, enerji ihtiyacı artıyor, dünya her zamankinden daha hızlı kirleniyor. Doğal olarak dünya, daha fazla çevreye duyarlı insana, teknolojiye ve oluşuma ihtiyaç duyuyor. Farklı sektörlerde yeni nesil teknolojilere baktığımızda öne çıkarılan en önemli özelliklerinin çevreci olmaları olduğunu görüyoruz. Otomobil sektöründen tutun da beyaz eşya ve enerji sektörüne kadar yeşil, yani çevreci teknoloji puan topluyor.

İpragaz'ın yeni akaryakıt markası GO, sürdürülebilirlik ilkesi ile daha iyi bir dünya için önemli adımlar atıyor. Yeni nesil yakıt istasyonları GO'nun en çok üzerinde durduğu sürdürülebilirlik konusu satışa sunduğu ürünlerinden istasyonlarında kullandığı malzemelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Çevreye saygılı GO istasyonlarında sürdürülebilirlik adına gerçekleştirilen uygulamaları şu şekilde sıralayabiliriz:
 

  • GO istasyonlarında GO ENO serisi akaryakıt satışa sunuluyor. GO ENO'da bulunan özel yakıt katkıları yakıt tüketimini düşürüyor ve doğaya daha az karbon salımı yapılmasını sağlıyor.
  • GO istasyonlarında akaryakıtın yanı sıra çevreci otogaz için de özel bir alan bulunuyor. İpragaz Otogaz enerji verimliliği yüksek ve diğer yakıt türlerine göre daha düşük karbon-hidrojen oranına sahip. Ne çevreye ne de insana zararı var.
  • Yakıt tüketimini düşüren GO ENO serisi, bireyler için sağladığı tasarrufların yanı sıra, genel olarak sağladığı enerji tasarrufuyla dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarının kullanımını aza indirerek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.
  • GO'da kullanılan basılı malzemelerde ağaçtan üretilmiş kâğıt yerine şeker kamışından üretilmiş kâğıtlar kullanılıyor. Böylece kâğıt üretimi için her yıl yüzlercesi kesilen ağaçların korunmasına katkıda bulunuyor.
  • GO istasyonları elektrik enerjisinin kullanımı konusunda da oldukça hassas. İstasyonların tamamında kullanılan LED aydınlatma ile elektrik enerjisinin kullanımı yarı yarıya düşürülüyor.
  • Tuvaletlerde kullanılan su tasarruflu ekipmanlar ise su kaynaklarının tüketimi konusundaki hassasiyeti ortaya koyuyor. Bu ekipmanlar daha az su tüketilmesini sağlıyor ve israfın önüne geçiyor.
  • Geri dönüşüm GO için büyük önem taşıyor. İstasyonlarında bulunan özel atık üniteleri atıkları hammadde olarak imalat sürecine geri kazandırıyor.
  • Türkiye'nin farklı köşelerinde bulunan GO istasyonları bulundukları yörelerdeki sosyal sorumluluk projelerini destekliyor ve toplum yararına adımlar atarken cesur ve cömert davranıyor.

İlgili Yazılar